Export mass_dataset class object to csv/xlsx files

export_mass_dataset(
  object,
  file_type = c("csv", "xlsx"),
  ms2_file_type = c("msp", "mgf"),
  path = "."
)

Arguments

object

(required) mass_dataset class object.

file_type

(required) csv or xlsx

ms2_file_type

(required) msp or mgf

path

(required) work directory.

Value

csv or xlsx files.

Author

Xiaotao Shen shenxt1990@outlook.com